?!DOCTYPE HTML> 加速中可有效缓解手机卡,手机貌似中了koeve病毒 - 赛花U博?/title> <meta name="generator" content="Z-Blog 2.2 Prism Build 140101" /> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EDGE" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" /> <link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="http://www.oganv.club/feed.asp" title="赛花U博? /> <link rel="stylesheet" href="http://www.oganv.club/zb_users/theme/HTML5CSS3/source/style.css.asp" type="text/css" media="screen" /> <!--[if lt IE 9]><link rel="stylesheet" href="http://www.oganv.club/zb_users/theme/HTML5CSS3/style/ie.css" type="text/css" media="screen" /><![endif]--> <script src="http://www.oganv.club/zb_users/theme/HTML5CSS3/source/common.js.asp" type="text/javascript"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body class="single"> <header> <head> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform"/> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp"/> <meta name="applicable-device" content="pc,mobile"/> <meta name="MobileOptimized" content="width"/> <meta name="HandheldFriendly" content="true"/> </head> <h2><a href="http://www.oganv.club/">赛花U博?/a> <sup>记录感悟Ҏ、回儡l经历、分享手机应用技巧的个hI间!</sup></h2> <nav> <ul><li><a href="http://www.oganv.club/">|站首页</a></li><li><a href="http://www.oganv.club/catalog.asp?cate=34">感悟随笔?/a></li><li><a href="http://www.oganv.club/catalog.asp?cate=5">建网站常?/a></li><li><a href="http://www.oganv.club/catalog.asp?cate=20">自媒体经?/a></li><li><a href="http://www.oganv.club/catalog.asp?cate=11">应用技?/a></li><li><a href="http://www.oganv.club/catalog.asp?cate=15">回忆录连?/a></li><li><a href="http://www.oganv.club/catalog.asp?cate=16">武侠与江?/a></li></ul> </nav> </header> <section> <section id="main"> <section> <article id="log988" class="cate11 auth2"> <header> <!--面包屑导?-> <img src="http://www.oganv.club/zhantupian/zhuti/shouyebiao.gif" width="16" height="16"/>DQ?a href="/">首页</a> > <a href="http://www.oganv.club/catalog.asp?cate=11"> 工具软g技?/a> > 正文 <hr style="page-break-after:always;" class="ke-pagebreak" /> <!--面包屑导航结?-> <time>2019q?0?5?/time> <h1>加速中可有效缓解手机卡,手机貌似中了koeve病毒</h1> </header> <section><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;"><br/></span></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    忘记是从什么时候开始的Q赛q的第一块智能手机华为畅玩,屏幕保护变成了一个带有广告的面Q最上方昄“正在加速中Q加速可有效~解手机卡顿Q完成后自动关闭”,刚开始不太媄响用,我也没在意?/span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    后来q个q告面Q经常在使用手机的同Ӟ比如微信聊天或读新闻看视频时Q突然出玎ͼ反应不及D误点其中的广告,即会自动下蝲一些垃圾Y件的安装包,相当的不方便Q但我还是凑合着没去理会Q直到最q一个月之前Q手机开始无法用了?/span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    一开始最常见的现象就是手机时不时的卡,点击后不动静Q而且l常发热Q电池耗电也非常快Q哪怕充满后N里不使用Q几时后电量就IZ。直到有ơ手机突然自己关闭了无线|的WLANQ自动开启了Ud数据|络Q我q没有发玎ͼl果白白跑了几十块钱的流量?/span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    于是赛花U先上网查询了一下,Ҏ别h提供的经验,我进入到讄-应用Q在已下载应用中实发现了名UCؓ“System Boost”,“system clean”,“process MMI”等图标为安卓系l的恶意软gQ全部点d先清I数据,然后卸蝲处理?/span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    当时手机仿佛是已l好了,W二天开机后也没有那个屏保广告了Q赛q也本以ؓ一了百了,但手Z旧是l常卡顿Q重新进入到应用里面Q发现又新增了一些来路不明的E序Q名U有以不规则字母Z的“fff”,也有叫做“系l工具”的Q只能l卸载?/span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    刚刚卸蝲之后手机能好一会Q过D|间后出现“已U除SIM卡,Ud|络不可用,手机在多少U内重启”,然后是自动xq新启动,手机应用中又出现叫做koeve和systeminfo的新增程序,搜烦了一下貌似叫做koeve病毒Q下一步就是需d解决q个问题Q限于篇q原因,详情L本文下方的下一吧?/span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    Z推荐支持|上赚钱的站点:<a href="http://www.oganv.club/catalog.asp?cate=1" target="_self" title="http://www.oganv.club/catalog.asp?cate=1" style="color: rgb(84, 141, 212); text-decoration: underline;"><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun; color: rgb(84, 141, 212);">http://www.oganv.club/catalog.asp?cate=1</span></a></span></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;"><br/></span></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;"></span></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255);">来源Q赛q|赚博客 | 本文固定链接: <a href="http://www.oganv.club/post/988.html" target="_self" title="http://www.oganv.club/post/988.html" style="color: rgb(84, 141, 212); text-decoration: underline;"><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px; line-height: 22px; color: rgb(84, 141, 212); background-color: rgb(255, 255, 255);">http://www.oganv.club/post/988.html</span></a></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; white-space: normal; padding: 0px; font-family: 微Y雅黑, 宋体, 'Trebuchet MS', Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">版权所?原创文章如有转蝲时请以本链接形式注明作者和保留出处Q?/span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; white-space: normal; padding: 0px; font-family: 微Y雅黑, 宋体, 'Trebuchet MS', Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;"><br/></span></p></section> <footer> <h4>Tags: <a href="http://www.oganv.club/catalog.asp?tags=%E6%89%8B%E6%9C%BA%E7%97%85%E6%AF%92%E5%92%8C%E9%A1%BD%E5%9B%BA%E6%9C%A8%E9%A9%AC%E6%B8%85%E9%99%A4">手机病毒和顽固木马清?/a> </h4> <h5><em>发布: 赛花U?/em> <em>分类: 工具软g技?/em> <em>评论: 0</em> <em>览: <count id="988">226</count></em></h5> </footer> <nav><p>J 上一?<a href="http://www.oganv.club/post/987.html" title="中青看点输入邀L后无法绑定,q箋阅读10天才可提">中青看点输入邀L后无法绑定,q箋阅读10天才可提</a></p><p>下一? <a href="http://www.oganv.club/post/989.html" title="手机不支持一键rootQ?60急救无法清除顽固木?>手机不支持一键rootQ?60急救无法清除顽固木?/a></p></nav> </article> <dl id="related"> <dt>相关文章</dt> <dd><ul><li><time>2019-10-19 22:7:7</time> <a href="http://www.oganv.club/post/992.html">手机预装软gQ导致弹出广告和自动下蝲软g包安?/a></li><li><time>2019-10-18 22:9:6</time> <a href="http://www.oganv.club/post/991.html">双清和格式化手机Q处理自行下载广告Y仉题经q?/a></li><li><time>2019-10-17 22:6:9</time> <a href="http://www.oganv.club/post/990.html">手机停留开机界面,恢复出厂讄试删除固病毒</a></li><li><time>2019-10-16 20:9:8</time> <a href="http://www.oganv.club/post/989.html">手机不支持一键rootQ?60急救无法清除顽固木?/a></li></ul></dd> </dl> <dl id="comment"> <dt>留言列表</dt> <dd> </dd> </dl> </section> <aside> <dl id="divFunction15"> <dd> <div><div id="mod_function15" style="display:none;"><script type="text/javascript">LoadFunction('function15');</script></div></div> </dd> </dl><dl id="divMisc"> <dt>搜狗联盟</dt> <dd> <ul><script type="text/javascript">var sogou_ad_id=784219;var sogou_ad_height=200;var sogou_ad_width=200;</script><script type='text/javascript' src='http://images.sohu.com/cs/jsfile/js/c.js'></script></ul> </dd> </dl><dl id="divFunction16"> <dd> <div><script>var mediav_ad_pub = 'ur0dHe_2361293';var mediav_ad_width = '200';var mediav_ad_height = '400';</script><script type="text/javascript" language="javascript" charset="utf-8" src="http://static.mediav.com/js/mvf_g2.js"></script></div> </dd> </dl><dl id="divFavorites"> <dt>|站收藏</dt> <dd> <ul><img src="http://www.oganv.club/zhantupian/guanggaotu/bzhan.png" width="200" height="472"/><li><a href="http://www.oganv.club/post/585.html" target="_blank"><img src="http://www.oganv.club/zhantupian/guanggaotu/shoujiangwang.png" height="60" width="200" alt="收奖|回{问卷兑U包" /></a></li><li><a href="http://www.oganv.club/post/502.html" target="_blank"><img src="http://www.oganv.club/zhantupian/guanggaotu/guajibang.png" height="60" width="200" alt="挂机邦在U打码Q? /></a></li><li><a href="http://www.oganv.club/post/13.html" target="_blank"><img src="http://www.oganv.club/zhantupian/guanggaotu/jisiba.png" height="60" width="200" alt="集思吧在线调查赚钱" /></a></li></ul> </dd> </dl> </aside> </section> <aside id="extra"> <dl id="divFunction22"> <dd> <div><p><img src="http://www.oganv.club/zhantupian/lizhi/fengxinzi.png" width="200" height="347"/></p><div class="bshare-custom"><a title="分n? href="http://www.bShare.cn/" id="bshare-shareto" class="bshare-more">把本面分n?/a><li><a title="分n到微? class="bshare-weixin">微信好友</a><li><a title="分n到QQI间" class="bshare-qzone">QQI间</a><li><a title="分n到新微? class="bshare-sinaminiblog">新浪微博</a><li><a title="分n到豆? class="bshare-douban">豆瓣I间</a><li><a title="分n到百度搜? class="bshare-baiducang">癑ֺ搜藏</a><li><a title="分n到复制网址" class="bshare-clipboard">复制|址</a><a title="更多q_" class="bshare-more bshare-more-icon more-style-addthis"></a><span class="BSHARE_COUNT bshare-share-count">0</span></div><script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://static.bshare.cn/b/buttonLite.js#style=-1&uuid=d5540b31-58ab-44a8-9d24-aa2b9697b1d9&pophcol=2&lang=zh"></script><script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://static.bshare.cn/b/bshareC0.js"></script></div> </dd> </dl><dl id="divFunction21"> <dt>励志语录</dt> <dd> <div><div id="mod_function21" style="display:none;"><script type="text/javascript">LoadFunction('function21');</script></div></div> </dd> </dl> </aside> </section> <footer> <h4><a href="http://www.oganv.club/post/104.html" target="_blank" title="本博L">本博L</a> | <a href="http://www.oganv.club/tags.asp" target="_blank" title="标签搜烦">标签搜烦</a> | <a href="http://www.oganv.club/wangzhuanbokedaquan.html" target="_blank" title="博客大全">博客大全</a> | <a href="http://www.oganv.club/guestbook.html" target="_blank" title="在线留言">在线留言</a><br/></h4> <p>Powered By  <a href="http://www.oganv.club" target="_blank">赛花U博?/a> 版权所?<script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "http://#/hm.js?a4e2e9f816d3a5bedf457f02af1724cb"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script>  | <a href="http://www.beian.miit.gov.cn/" target="_blank">鲁ICP?2018473?2</a></p> </footer> <a href="http://www.oganv.club/"><span class="STYLE1">Ԯʽ</span></a> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <a href="http://www.pwvzmf.cn">11ѡ5?</a> <a href="http://www.uqyzhv.buzz">èĴ齫Ѫս</a> <a href="http://www.qfvuhf.icu">3dɱ</a> <a href="http://www.qxcfwf.icu/">齫</a> <a href="http://www.869941.buzz">ʲô׬Ǯ</a> <a href="http://www.7284942.buzz">ʮɱ</a> <a href="http://www.sfbfmm.icu">˷ͧ3빫ʽ</a> <a href="http://www.ekidd.icu/">500ʱȷֱ</a> <a href="http://www.140623.buzz">ֻ1000Ӯֻ</a> <a href="http://www.chgptr.buzz">Ϻ齫2</a> <a href="http://www.561163.live">2019ָ֤</a> <a href="http://www.166960.tw">22ѡ5ͼ</a> <a href="http://www.922523.buzz">ʺϷ</a> <a href="http://www.1438743.buzz">㽭ʮ嵨ϼĿ</a> <a href="http://www.cvqzna.icu">3ͼ</a> <a href="http://www.lqpez.icu/">Ͻ籭ȷֱ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>