?!DOCTYPE HTML> 与吴大难兄一赯奛_的日子(三)表白Q友情岁月之高中忆事 - 赛花U博?/title> <meta name="generator" content="Z-Blog 2.2 Prism Build 140101" /> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EDGE" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" /> <link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="http://www.oganv.club/feed.asp" title="赛花U博? /> <link rel="stylesheet" href="http://www.oganv.club/zb_users/theme/HTML5CSS3/source/style.css.asp" type="text/css" media="screen" /> <!--[if lt IE 9]><link rel="stylesheet" href="http://www.oganv.club/zb_users/theme/HTML5CSS3/style/ie.css" type="text/css" media="screen" /><![endif]--> <script src="http://www.oganv.club/zb_users/theme/HTML5CSS3/source/common.js.asp" type="text/javascript"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body class="single"> <header> <head> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform"/> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp"/> <meta name="applicable-device" content="pc,mobile"/> <meta name="MobileOptimized" content="width"/> <meta name="HandheldFriendly" content="true"/> </head> <h2><a href="http://www.oganv.club/">赛花U博?/a> <sup>记录感悟Ҏ、回儡l经历、分享手机应用技巧的个hI间!</sup></h2> <nav> <ul><li><a href="http://www.oganv.club/">|站首页</a></li><li><a href="http://www.oganv.club/catalog.asp?cate=34">感悟随笔?/a></li><li><a href="http://www.oganv.club/catalog.asp?cate=5">建网站常?/a></li><li><a href="http://www.oganv.club/catalog.asp?cate=20">自媒体经?/a></li><li><a href="http://www.oganv.club/catalog.asp?cate=11">应用技?/a></li><li><a href="http://www.oganv.club/catalog.asp?cate=15">回忆录连?/a></li><li><a href="http://www.oganv.club/catalog.asp?cate=16">武侠与江?/a></li></ul> </nav> </header> <section> <section id="main"> <section> <article id="log937" class="cate34 auth2"> <header> <!--面包屑导?-> <img src="http://www.oganv.club/zhantupian/zhuti/shouyebiao.gif" width="16" height="16"/>DQ?a href="/">首页</a> > <a href="http://www.oganv.club/catalog.asp?cate=34"> 生活感悟随笔</a> > 正文 <hr style="page-break-after:always;" class="ke-pagebreak" /> <!--面包屑导航结?-> <time>2019q??5?/time> <h1>与吴大难兄一赯奛_的日子(三)表白Q友情岁月之高中忆事</h1> </header> <section><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;"><br/></span></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    但学校的人太多了Q真难找C个无人的单独ZQ几天下来把吴大隑օ急的抓x腮,直到某天准备出去上课间操Q我们即出教室门时Q发现那奛_一直在座位上没动,有女生问她,她说不舒服就不去了,我跟吴大隑օ对视一|我默契的回到了自q座位Q吴大难兄有点兴奋,他像个站h的小白兔似的Q用双脚一y一跳的跑了?/span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    |上赚钱q_大全L步点击:<a href="http://www.oganv.club/catalog.asp?cate=1" target="_self" title="http://www.oganv.club/catalog.asp?cate=1" style="color: rgb(84, 141, 212); text-decoration: underline;"><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun; color: rgb(84, 141, 212);">http://www.oganv.club/catalog.asp?cate=1</span></a></span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    I的教室只有我们两个hQ除了操Z隐约传来的广播体操音乐外Q四周鸦雀无声Q赛q也从没经历过q些Q因此这个Q务对我来_是新娘上p头一回。我暗抑住狂跳的心,深吸一口气Q站h向那奛_走去Q由于她在前边背对着我,我怕突然吓到她Q就边走边发出清喉咙的声韻I如同一个的资深的咽炎患者,也成功的吸引了她的注意,{到了她w边Ӟ我实在没勇气看她Q就盯着教室的那扇门Q背台词般说Z那段话:</span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">   “我E|你Q想和你做个朋友Q不Q是谈女朋友Q你呢,你稀|我不??/span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    那女孩可能先是楞住了Q我没听CQ何的回应Q就回头看了一下,发现她双眼直勑֋的盯着我,面无表情Q又一a不发Q让我的心里一阵阵发毛Q我H然有种错觉QL觉她会说什么“你好大胆子Q招惹砵兰街扛把子”之cȝ话,但又沉默了一会Q依旧没M反应?/span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    不回{就接不下话MQ赛q只能l结巴巴的,自顾自的往下说Q?/span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">   “没事,你你你别误会Q我是好心帮助,那个Q不不不Q我希望你能直说Q行p同意Q点头也可以Q不愿意的话也没事,不用֏我的面子Q直接说拉倒就是,我脸皮很厚。还有你也不要怕我Q以后你大可攑ֿQ咱不是那种ȝ赖脸的hQ你直接说不愿意Q我马上扭头走开Q我发誓l不会纠~你。?/span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    一抹弧度出现在她的嘴角Q她好像要笑Q然后我看到了一排牙齿,她确实在W了Q“咯咯咯……”她W的声音像刚下完蛋的母鸡Q突焉又哈哈哈的捧腹大W,W出了眼泪,W的上气不接下气Q最后趴C桌上Q我看不见她的表情,只看到她的头和肩膀一怸耸的Q不知道现在是哭q是在笑?/span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    q播体操音乐l束了,我知道同学们马上要回教室了,吓的机赶紧溜回了自q座位?/span></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;"></span></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br/></span></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255);">来源Q赛q|赚博客 | 本文固定链接: <a href="http://www.oganv.club/post/937.html" target="_self" title="http://www.oganv.club/post/937.html" style="color: rgb(84, 141, 212); text-decoration: underline;"><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px; line-height: 22px; color: rgb(84, 141, 212); background-color: rgb(255, 255, 255);">http://www.oganv.club/post/937.html</span></a></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; white-space: normal; padding: 0px; font-family: 微Y雅黑, 宋体, 'Trebuchet MS', Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">版权所?原创文章如有转蝲时请以本链接形式注明作者和保留出处Q?/span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; white-space: normal; padding: 0px; font-family: 微Y雅黑, 宋体, 'Trebuchet MS', Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;"><br/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; white-space: normal; padding: 0px; font-family: 微Y雅黑, 宋体, 'Trebuchet MS', Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;"></span></p></section> <footer> <h4>Tags: <a href="http://www.oganv.club/catalog.asp?tags=%E8%AE%B0%E5%AD%A6%E7%94%9F%E6%97%B6%E4%BB%A3%E5%BF%86%E4%BA%8B%E7%B3%BB%E5%88%97+">记学生时代忆事系?</a> </h4> <h5><em>发布: 赛花U?/em> <em>分类: 生活感悟随笔</em> <em>评论: 0</em> <em>览: <count id="937">36</count></em></h5> </footer> <nav><p>J 上一?<a href="http://www.oganv.club/post/936.html" title="与吴大难兄一赯奛_的日子(二)计划Q友情岁月之高中忆事">与吴大难兄一赯奛_的日子(二)计划Q友情岁月之高中忆事</a></p><p>下一? <a href="http://www.oganv.club/post/938.html" title="与吴大难兄一赯奛_的日子(四)书信Q友情岁月之高中忆事">与吴大难兄一赯奛_的日子(四)书信Q友情岁月之高中忆事</a></p></nav> </article> <dl id="related"> <dt>相关文章</dt> <dd><ul><li><time>2019-8-28 21:5:1</time> <a href="http://www.oganv.club/post/940.html">与吴大难兄一赯奛_的日子(完)l局Q友情岁月之高中忆事</a></li><li><time>2019-8-27 22:6:2</time> <a href="http://www.oganv.club/post/939.html">与吴大难兄一赯奛_的日子(五)情诗Q友情岁月之高中忆事</a></li><li><time>2019-8-26 22:9:9</time> <a href="http://www.oganv.club/post/938.html">与吴大难兄一赯奛_的日子(四)书信Q友情岁月之高中忆事</a></li><li><time>2019-8-24 23:0:7</time> <a href="http://www.oganv.club/post/936.html">与吴大难兄一赯奛_的日子(二)计划Q友情岁月之高中忆事</a></li><li><time>2019-8-23 22:6:8</time> <a href="http://www.oganv.club/post/935.html">与吴大难兄一赯奛_的日子(一Q苗_友情岁月之高中忆?/a></li></ul></dd> </dl> <dl id="comment"> <dt>留言列表</dt> <dd> </dd> </dl> </section> <aside> <dl id="divFunction15"> <dd> <div><div id="mod_function15" style="display:none;"><script type="text/javascript">LoadFunction('function15');</script></div></div> </dd> </dl><dl id="divMisc"> <dt>搜狗联盟</dt> <dd> <ul><script type="text/javascript">var sogou_ad_id=784219;var sogou_ad_height=200;var sogou_ad_width=200;</script><script type='text/javascript' src='http://images.sohu.com/cs/jsfile/js/c.js'></script></ul> </dd> </dl><dl id="divFunction16"> <dd> <div><script>var mediav_ad_pub = 'ur0dHe_2361293';var mediav_ad_width = '200';var mediav_ad_height = '400';</script><script type="text/javascript" language="javascript" charset="utf-8" src="http://static.mediav.com/js/mvf_g2.js"></script></div> </dd> </dl><dl id="divFavorites"> <dt>|站收藏</dt> <dd> <ul><img src="http://www.oganv.club/zhantupian/guanggaotu/bzhan.png" width="200" height="472"/><li><a href="http://www.oganv.club/post/585.html" target="_blank"><img src="http://www.oganv.club/zhantupian/guanggaotu/shoujiangwang.png" height="60" width="200" alt="收奖|回{问卷兑U包" /></a></li><li><a href="http://www.oganv.club/post/502.html" target="_blank"><img src="http://www.oganv.club/zhantupian/guanggaotu/guajibang.png" height="60" width="200" alt="挂机邦在U打码Q? /></a></li><li><a href="http://www.oganv.club/post/13.html" target="_blank"><img src="http://www.oganv.club/zhantupian/guanggaotu/jisiba.png" height="60" width="200" alt="集思吧在线调查赚钱" /></a></li></ul> </dd> </dl> </aside> </section> <aside id="extra"> <dl id="divFunction22"> <dd> <div><p><img src="http://www.oganv.club/zhantupian/lizhi/fengxinzi.png" width="200" height="347"/></p><div class="bshare-custom"><a title="分n? href="http://www.bShare.cn/" id="bshare-shareto" class="bshare-more">把本面分n?/a><li><a title="分n到微? class="bshare-weixin">微信好友</a><li><a title="分n到QQI间" class="bshare-qzone">QQI间</a><li><a title="分n到新微? class="bshare-sinaminiblog">新浪微博</a><li><a title="分n到豆? class="bshare-douban">豆瓣I间</a><li><a title="分n到百度搜? class="bshare-baiducang">癑ֺ搜藏</a><li><a title="分n到复制网址" class="bshare-clipboard">复制|址</a><a title="更多q_" class="bshare-more bshare-more-icon more-style-addthis"></a><span class="BSHARE_COUNT bshare-share-count">0</span></div><script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://static.bshare.cn/b/buttonLite.js#style=-1&uuid=d5540b31-58ab-44a8-9d24-aa2b9697b1d9&pophcol=2&lang=zh"></script><script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://static.bshare.cn/b/bshareC0.js"></script></div> </dd> </dl><dl id="divFunction21"> <dt>励志语录</dt> <dd> <div><div id="mod_function21" style="display:none;"><script type="text/javascript">LoadFunction('function21');</script></div></div> </dd> </dl> </aside> </section> <footer> <h4><a href="http://www.oganv.club/post/104.html" target="_blank" title="本博L">本博L</a> | <a href="http://www.oganv.club/tags.asp" target="_blank" title="标签搜烦">标签搜烦</a> | <a href="http://www.oganv.club/wangzhuanbokedaquan.html" target="_blank" title="博客大全">博客大全</a> | <a href="http://www.oganv.club/guestbook.html" target="_blank" title="在线留言">在线留言</a><br/></h4> <p>Powered By  <a href="http://www.oganv.club" target="_blank">赛花U博?/a> 版权所?<script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "http://#/hm.js?a4e2e9f816d3a5bedf457f02af1724cb"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script>  | <a href="http://www.beian.miit.gov.cn/" target="_blank">鲁ICP?2018473?2</a></p> </footer> <a href="http://www.oganv.club/"><span class="STYLE1">Ԯʽ</span></a> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <a href="http://www.346900.tw">ʹ11ѡ5</a> <a href="http://www.cbylnmdf.buzz">ٱƵͼ</a> <a href="http://www.8757698.buzz">10ֱֿ</a> <a href="http://www.eliig.com/">安徽11选5</a> <a href="http://www.lkhapn.icu/">齫ĵ</a> <a href="http://www.lbelump.buzz">11ѡ5 ʽ</a> <a href="http://www.dcxgv.com/">25选5</a> <a href="http://www.580193.tw">˫ʿƹ</a> <a href="http://www.928117.buzz">ôѡ</a> <a href="http://www.0843427.buzz">ʮͼ</a> <a href="http://www.464755.tw">pcϷ׬Ǯ̳</a> <a href="http://www.unvimx.buzz">Ϻ齫Ϸ</a> <a href="http://www.632495.buzz">첶ƽ</a> <a href="http://www.pijwko.buzz">Ϸ</a> <a href="http://www.pdaga.com/">广西快乐双彩</a> <a href="http://www.723667.buzz">2019ŶѴ׬ǮĿ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>