?!DOCTYPE HTML> 与吴大难兄一赯奛_的日子(二)计划Q友情岁月之高中忆事 - 赛花U博?/title> <meta name="generator" content="Z-Blog 2.2 Prism Build 140101" /> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EDGE" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" /> <link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="http://www.oganv.club/feed.asp" title="赛花U博? /> <link rel="stylesheet" href="http://www.oganv.club/zb_users/theme/HTML5CSS3/source/style.css.asp" type="text/css" media="screen" /> <!--[if lt IE 9]><link rel="stylesheet" href="http://www.oganv.club/zb_users/theme/HTML5CSS3/style/ie.css" type="text/css" media="screen" /><![endif]--> <script src="http://www.oganv.club/zb_users/theme/HTML5CSS3/source/common.js.asp" type="text/javascript"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body class="single"> <header> <head> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform"/> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp"/> <meta name="applicable-device" content="pc,mobile"/> <meta name="MobileOptimized" content="width"/> <meta name="HandheldFriendly" content="true"/> </head> <h2><a href="http://www.oganv.club/">赛花U博?/a> <sup>记录感悟Ҏ、回儡l经历、分享手机应用技巧的个hI间!</sup></h2> <nav> <ul><li><a href="http://www.oganv.club/">|站首页</a></li><li><a href="http://www.oganv.club/catalog.asp?cate=34">感悟随笔?/a></li><li><a href="http://www.oganv.club/catalog.asp?cate=5">建网站常?/a></li><li><a href="http://www.oganv.club/catalog.asp?cate=20">自媒体经?/a></li><li><a href="http://www.oganv.club/catalog.asp?cate=11">应用技?/a></li><li><a href="http://www.oganv.club/catalog.asp?cate=15">回忆录连?/a></li><li><a href="http://www.oganv.club/catalog.asp?cate=16">武侠与江?/a></li></ul> </nav> </header> <section> <section id="main"> <section> <article id="log936" class="cate34 auth2"> <header> <!--面包屑导?-> <img src="http://www.oganv.club/zhantupian/zhuti/shouyebiao.gif" width="16" height="16"/>DQ?a href="/">首页</a> > <a href="http://www.oganv.club/catalog.asp?cate=34"> 生活感悟随笔</a> > 正文 <hr style="page-break-after:always;" class="ke-pagebreak" /> <!--面包屑导航结?-> <time>2019q??4?/time> <h1>与吴大难兄一赯奛_的日子(二)计划Q友情岁月之高中忆事</h1> </header> <section><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;"><br/></span></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    赛花U把手搭C靠外的那个肩膀Q嘴巴凑Cx上,H然严肃的说道:“你喜欢上了XXXQ对不对Q不要抵赖”,同时我感觉到吴大隑օ的n子猛的一哆嗦Q然后{q头来看着我,我猜他肯定会本能的否认,说什么“俺俩不会是两口子”之cȝ话,但没惛_他如释负重的叹了口气之后Q又点了点头?/span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    |上赚钱q_大全L步点击:<a href="http://www.oganv.club/catalog.asp?cate=1" target="_self" title="http://www.oganv.club/catalog.asp?cate=1" style="color: rgb(84, 141, 212); text-decoration: underline;"><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun; color: rgb(84, 141, 212);">http://www.oganv.club/catalog.asp?cate=1</span></a></span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    下一步吴大难兄马上恢复到了正常状态,一直Qi叨叨的Ҏ说着Q他感觉那个奛_怎么怎么好,多么可爱之类的话Q像个压抑了多年的怨妇H然遇见了爱情。第二节晚自习开始了Q我才忍不住的打断他的话Q告诉他你跟我说q些没用Q关键是你想q什么,又打怎么做?</span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    吴大隑օ思考了一会Q告诉我他决定要去追Q然后需要我提供全力帮助。赛q觉得吴大隑օ误入了歧途,我有责Q拉他一把,于是我变成了老师的化w,对他讲咱们现在是学生Q天职是学习Q以后面包和爱情都会有的Q少壮不努力Q老大徒伤悲之cȝ话,口干舌燥的讲C课,吴大隑օ不ؓ所动,固执的变成了一头驴Q他坚决要尝试一下初恋的感觉?/span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    我拗不过他,最后一节晚自习变成了战术研讨会Q吴大难兄的x是,现在刚上高一不久Q咱们班甚至整个U部都没有早恋的Q去做这个出头鸟的压力很大。即便他鼓勇气表白了,也怕女孩因为顾虑而不同意Q因此他认ؓ一开始不能急着捅破那层H户U,先熟悉之后再慢慢发展Q当务之急是需要h为制造一个能l识的机会,比如英雄救美Q准备让我去扮演恶h?/span></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;"><br/></span></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px;">    我马上否定了q个Q这里不是穷乡僻壤,而是人挤人的学校Q不要害了我好不好?吴大隑օ又l思考,认ؓ最大的NQ除了没有可参考的成功案例外,最关键是不了解奛_的真实想法,首先得知道她到底愿意不愿意谈Q然后才考虑跟谁谈的问题。赛q倒感觉是他没有被拒绝的勇气,随后吴大隑օ又提了一个徏议,要不你先帮我趟P装成q她的样子,去试探一下她Q?/span><br/></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    赛花U又否定了他q个xQ其一我也从没q过奛_Q我的第一ơ可不想Z做试验,其二׃都属于高大英俊类型的Q万一弄y成拙她同意了Q那多尴?吴大隑օ又想了良久,他徏议我量全面的展Cq~点Q也可以L的扮演成一个粗俗或一根筋的Ş象,估计不会Z么偏差,之后他出马时Q我也是个极好的反衬?/span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    我当然不同意Q吴大难兄先是苦口婆心的劝,最后开Z{码Q高一q一q时间里Q学校食堂最늚一道大锅菜Q土豆炖鹅肉30份,我随吃他随请Q直到吃完ؓ止。赛q本着帮助兄弟的原则,又看在鹅肉的份上Q才勉ؓ光的决定试试?/span></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;"><br/></span></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;"></span></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255);">来源Q赛q|赚博客 | 本文固定链接: <a href="http://www.oganv.club/post/936.html" target="_self" title="http://www.oganv.club/post/936.html" style="color: rgb(84, 141, 212); text-decoration: underline;"><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px; line-height: 22px; color: rgb(84, 141, 212); background-color: rgb(255, 255, 255);">http://www.oganv.club/post/936.html</span></a></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; white-space: normal; padding: 0px; font-family: 微Y雅黑, 宋体, 'Trebuchet MS', Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">版权所?原创文章如有转蝲时请以本链接形式注明作者和保留出处Q?/span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; white-space: normal; padding: 0px; font-family: 微Y雅黑, 宋体, 'Trebuchet MS', Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br/></p></section> <footer> <h4>Tags: <a href="http://www.oganv.club/catalog.asp?tags=%E8%AE%B0%E5%AD%A6%E7%94%9F%E6%97%B6%E4%BB%A3%E5%BF%86%E4%BA%8B%E7%B3%BB%E5%88%97+">记学生时代忆事系?</a> </h4> <h5><em>发布: 赛花U?/em> <em>分类: 生活感悟随笔</em> <em>评论: 0</em> <em>览: <count id="936">86</count></em></h5> </footer> <nav><p>J 上一?<a href="http://www.oganv.club/post/935.html" title="与吴大难兄一赯奛_的日子(一Q苗_友情岁月之高中忆?>与吴大难兄一赯奛_的日子(一Q苗_友情岁月之高中忆?/a></p><p>下一? <a href="http://www.oganv.club/post/937.html" title="与吴大难兄一赯奛_的日子(三)表白Q友情岁月之高中忆事">与吴大难兄一赯奛_的日子(三)表白Q友情岁月之高中忆事</a></p></nav> </article> <dl id="related"> <dt>相关文章</dt> <dd><ul><li><time>2019-8-28 21:5:1</time> <a href="http://www.oganv.club/post/940.html">与吴大难兄一赯奛_的日子(完)l局Q友情岁月之高中忆事</a></li><li><time>2019-8-27 22:6:2</time> <a href="http://www.oganv.club/post/939.html">与吴大难兄一赯奛_的日子(五)情诗Q友情岁月之高中忆事</a></li><li><time>2019-8-26 22:9:9</time> <a href="http://www.oganv.club/post/938.html">与吴大难兄一赯奛_的日子(四)书信Q友情岁月之高中忆事</a></li><li><time>2019-8-25 23:7:7</time> <a href="http://www.oganv.club/post/937.html">与吴大难兄一赯奛_的日子(三)表白Q友情岁月之高中忆事</a></li><li><time>2019-8-23 22:6:8</time> <a href="http://www.oganv.club/post/935.html">与吴大难兄一赯奛_的日子(一Q苗_友情岁月之高中忆?/a></li></ul></dd> </dl> <dl id="comment"> <dt>留言列表</dt> <dd> </dd> </dl> </section> <aside> <dl id="divFunction15"> <dd> <div><div id="mod_function15" style="display:none;"><script type="text/javascript">LoadFunction('function15');</script></div></div> </dd> </dl><dl id="divMisc"> <dt>搜狗联盟</dt> <dd> <ul><script type="text/javascript">var sogou_ad_id=784219;var sogou_ad_height=200;var sogou_ad_width=200;</script><script type='text/javascript' src='http://images.sohu.com/cs/jsfile/js/c.js'></script></ul> </dd> </dl><dl id="divFunction16"> <dd> <div><script>var mediav_ad_pub = 'ur0dHe_2361293';var mediav_ad_width = '200';var mediav_ad_height = '400';</script><script type="text/javascript" language="javascript" charset="utf-8" src="http://static.mediav.com/js/mvf_g2.js"></script></div> </dd> </dl><dl id="divFavorites"> <dt>|站收藏</dt> <dd> <ul><img src="http://www.oganv.club/zhantupian/guanggaotu/bzhan.png" width="200" height="472"/><li><a href="http://www.oganv.club/post/585.html" target="_blank"><img src="http://www.oganv.club/zhantupian/guanggaotu/shoujiangwang.png" height="60" width="200" alt="收奖|回{问卷兑U包" /></a></li><li><a href="http://www.oganv.club/post/502.html" target="_blank"><img src="http://www.oganv.club/zhantupian/guanggaotu/guajibang.png" height="60" width="200" alt="挂机邦在U打码Q? /></a></li><li><a href="http://www.oganv.club/post/13.html" target="_blank"><img src="http://www.oganv.club/zhantupian/guanggaotu/jisiba.png" height="60" width="200" alt="集思吧在线调查赚钱" /></a></li></ul> </dd> </dl> </aside> </section> <aside id="extra"> <dl id="divFunction22"> <dd> <div><p><img src="http://www.oganv.club/zhantupian/lizhi/fengxinzi.png" width="200" height="347"/></p><div class="bshare-custom"><a title="分n? href="http://www.bShare.cn/" id="bshare-shareto" class="bshare-more">把本面分n?/a><li><a title="分n到微? class="bshare-weixin">微信好友</a><li><a title="分n到QQI间" class="bshare-qzone">QQI间</a><li><a title="分n到新微? class="bshare-sinaminiblog">新浪微博</a><li><a title="分n到豆? class="bshare-douban">豆瓣I间</a><li><a title="分n到百度搜? class="bshare-baiducang">癑ֺ搜藏</a><li><a title="分n到复制网址" class="bshare-clipboard">复制|址</a><a title="更多q_" class="bshare-more bshare-more-icon more-style-addthis"></a><span class="BSHARE_COUNT bshare-share-count">0</span></div><script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://static.bshare.cn/b/buttonLite.js#style=-1&uuid=d5540b31-58ab-44a8-9d24-aa2b9697b1d9&pophcol=2&lang=zh"></script><script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://static.bshare.cn/b/bshareC0.js"></script></div> </dd> </dl><dl id="divFunction21"> <dt>励志语录</dt> <dd> <div><div id="mod_function21" style="display:none;"><script type="text/javascript">LoadFunction('function21');</script></div></div> </dd> </dl> </aside> </section> <footer> <h4><a href="http://www.oganv.club/post/104.html" target="_blank" title="本博L">本博L</a> | <a href="http://www.oganv.club/tags.asp" target="_blank" title="标签搜烦">标签搜烦</a> | <a href="http://www.oganv.club/wangzhuanbokedaquan.html" target="_blank" title="博客大全">博客大全</a> | <a href="http://www.oganv.club/guestbook.html" target="_blank" title="在线留言">在线留言</a><br/></h4> <p>Powered By  <a href="http://www.oganv.club" target="_blank">赛花U博?/a> 版权所?<script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "http://#/hm.js?a4e2e9f816d3a5bedf457f02af1724cb"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script>  | <a href="http://www.beian.miit.gov.cn/" target="_blank">鲁ICP?2018473?2</a></p> </footer> <a href="http://www.oganv.club/"><span class="STYLE1">Ԯʽ</span></a> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <a href="http://www.75773350.buzz">ò1</a> <a href="http://www.ahhio.com/">异域狂兽</a> <a href="http://www.852997.tw">տ3</a> <a href="http://www.737903.buzz">ʹιн</a> <a href="http://www.scxdkpu.buzz">㶫10Ԥ</a> <a href="http://www.qzlslh.icu">ʱʱֱֳ</a> <a href="http://www.ximak.icu">羺ȷʵʱapp</a> <a href="http://www.798339.buzz">ƽޱ</a> <a href="http://www.pdiknk.buzz">Լս人齫</a> <a href="http://www.3569498.buzz">10ֿ</a> <a href="http://www.imxet.com/">南粤36选7</a> <a href="http://www.673228.buzz">¼1819ְ</a> <a href="http://www.sltkkl.buzz"></a> <a href="http://www.rszqlqp.buzz">ɽ11ѡ5ǰ</a> <a href="http://www.bcsmor.icu">㽭11ѡ5ǰ3ֱ</a> <a href="http://www.146098.tw">λͼ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>