?!DOCTYPE HTML> 与吴大难兄一赯奛_的日子(一Q苗_友情岁月之高中忆?- 赛花U博?/title> <meta name="generator" content="Z-Blog 2.2 Prism Build 140101" /> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EDGE" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" /> <link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="http://www.oganv.club/feed.asp" title="赛花U博? /> <link rel="stylesheet" href="http://www.oganv.club/zb_users/theme/HTML5CSS3/source/style.css.asp" type="text/css" media="screen" /> <!--[if lt IE 9]><link rel="stylesheet" href="http://www.oganv.club/zb_users/theme/HTML5CSS3/style/ie.css" type="text/css" media="screen" /><![endif]--> <script src="http://www.oganv.club/zb_users/theme/HTML5CSS3/source/common.js.asp" type="text/javascript"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body class="single"> <header> <head> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform"/> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp"/> <meta name="applicable-device" content="pc,mobile"/> <meta name="MobileOptimized" content="width"/> <meta name="HandheldFriendly" content="true"/> </head> <h2><a href="http://www.oganv.club/">赛花U博?/a> <sup>记录感悟Ҏ、回儡l经历、分享手机应用技巧的个hI间!</sup></h2> <nav> <ul><li><a href="http://www.oganv.club/">|站首页</a></li><li><a href="http://www.oganv.club/catalog.asp?cate=34">感悟随笔?/a></li><li><a href="http://www.oganv.club/catalog.asp?cate=5">建网站常?/a></li><li><a href="http://www.oganv.club/catalog.asp?cate=20">自媒体经?/a></li><li><a href="http://www.oganv.club/catalog.asp?cate=11">应用技?/a></li><li><a href="http://www.oganv.club/catalog.asp?cate=15">回忆录连?/a></li><li><a href="http://www.oganv.club/catalog.asp?cate=16">武侠与江?/a></li></ul> </nav> </header> <section> <section id="main"> <section> <article id="log935" class="cate34 auth2"> <header> <!--面包屑导?-> <img src="http://www.oganv.club/zhantupian/zhuti/shouyebiao.gif" width="16" height="16"/>DQ?a href="/">首页</a> > <a href="http://www.oganv.club/catalog.asp?cate=34"> 生活感悟随笔</a> > 正文 <hr style="page-break-after:always;" class="ke-pagebreak" /> <!--面包屑导航结?-> <time>2019q??3?/time> <h1>与吴大难兄一赯奛_的日子(一Q苗_友情岁月之高中忆?/h1> </header> <section><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;"><br/></span></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    最q不仅是生活中的U事较多Q本博客也因为停止了两个插gQ关闭了wap手机版和pad触屏版后Q导致元气大伤。正好借此Z写一些非|赚的内容,其实推广cL章是较难写的Q我觉得几句话的事情Qؓ了篇q东拉西扯的拼凑Q还得尽量避免重复?/span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    而回忆类的随写就不同了,没有关键词的限制Q只需要把记忆中的往事描qC遍就是。如果通过搜烦|上赚钱而来到本面的朋友,可以直接q入q_大全查看Q地址LQ?a href="http://www.oganv.club/catalog.asp?cate=1" target="_self" title="http://www.oganv.club/catalog.asp?cate=1" style="color: rgb(84, 141, 212); text-decoration: underline;"><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun; color: rgb(84, 141, 212);">http://www.oganv.club/catalog.asp?cate=1</span></a> Q下面赛q开始讲故事了?/span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    个子高也不全是好事,自从上高中之后,我的座位׃直在最后一排。记得高一入学的那天,赛花U和吴大隑օ成ؓ了同桌,没几天就熟悉C无话不谈的地步,之后l常的吹牛皮侃大山,也算是枯燥的三点一U生zM的唯一点缀了。但不到一个月Q我发觉吴大隑օ的状态有点不对头?/span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    众h聊天的时候,他开始变的沉默寡aQ上晚自习的时候,他大部分旉在桌子上,用后脑勺对着我,偶尔的自a自语i叨几句Q赛q通过ȝ上的倒媄Q发Cl常自己W,没错他确实在W,而且他那U笑Qƈ不是q白无故的傻W,通过表情p看出来,极像是一U؜杂了甜蜜和柔情的W容?/span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    赛花U很奇怪,随后几天默默的x着他,又发C另一个反怋D动。他l常一Ȁ늚爬vw来Q立起一本书来装做要ȝ样子Q但qL的眼却多次不经意般的飘向前方,然后我开始查找他的目光定位处。因Z本来是L遮掩般的LQ我先根据他眼睛斜视的角度,l合他所坐的位置来计,又采用了逐步排除法,最l算是锁定了坐标?/span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    吴大隑օ是在偷偷的瞄一个女孩,当赛q看到那张怹后,也不的虎躯一震,心想z兴十三Ҏ么会在我们班里Q直到现在我q是认ؓQ那奛_的眉眼和脸盘Q包括发型,直太像吴君如了,pI衣打扮的那U气质都怼Q如此以来更昄与众不同Q只是我以前真没注意到?/span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    发现了吴大难兄的U密之后Q我也开始笑了,那又是一U意x长般的坏W,接下来的几天内,赛花U一直对吴大隑օ展示着q种W容Q成功的把他注意力吸引到了我q边。估计他也经历了从迷惑不解到好奇的心理L动,最后憋不住了,某天晚自习上直接问我Q“我发现你小子这两天不太正常哦。?/span></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;"><br/></span></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;"></span></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255);">来源Q赛q|赚博客 | 本文固定链接: <a href="http://www.oganv.club/post/935.html" target="_self" title="http://www.oganv.club/post/935.html" style="color: rgb(84, 141, 212); text-decoration: underline;"><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px; line-height: 22px; color: rgb(84, 141, 212); background-color: rgb(255, 255, 255);">http://www.oganv.club/post/935.html</span></a></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; white-space: normal; padding: 0px; font-family: 微Y雅黑, 宋体, 'Trebuchet MS', Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">版权所?原创文章如有转蝲时请以本链接形式注明作者和保留出处Q?/span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; white-space: normal; padding: 0px; font-family: 微Y雅黑, 宋体, 'Trebuchet MS', Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;"><br/></span></p></section> <footer> <h4>Tags: <a href="http://www.oganv.club/catalog.asp?tags=%E8%AE%B0%E5%AD%A6%E7%94%9F%E6%97%B6%E4%BB%A3%E5%BF%86%E4%BA%8B%E7%B3%BB%E5%88%97+">记学生时代忆事系?</a> </h4> <h5><em>发布: 赛花U?/em> <em>分类: 生活感悟随笔</em> <em>评论: 0</em> <em>览: <count id="935">28</count></em></h5> </footer> <nav><p>J 上一?<a href="http://www.oganv.club/post/934.html" title="火山视频绑定邀L没有了,火力提现U包程介绍">火山视频绑定邀L没有了,火力提现U包程介绍</a></p><p>下一? <a href="http://www.oganv.club/post/936.html" title="与吴大难兄一赯奛_的日子(二)计划Q友情岁月之高中忆事">与吴大难兄一赯奛_的日子(二)计划Q友情岁月之高中忆事</a></p></nav> </article> <dl id="related"> <dt>相关文章</dt> <dd><ul><li><time>2019-8-28 21:5:1</time> <a href="http://www.oganv.club/post/940.html">与吴大难兄一赯奛_的日子(完)l局Q友情岁月之高中忆事</a></li><li><time>2019-8-27 22:6:2</time> <a href="http://www.oganv.club/post/939.html">与吴大难兄一赯奛_的日子(五)情诗Q友情岁月之高中忆事</a></li><li><time>2019-8-26 22:9:9</time> <a href="http://www.oganv.club/post/938.html">与吴大难兄一赯奛_的日子(四)书信Q友情岁月之高中忆事</a></li><li><time>2019-8-25 23:7:7</time> <a href="http://www.oganv.club/post/937.html">与吴大难兄一赯奛_的日子(三)表白Q友情岁月之高中忆事</a></li><li><time>2019-8-24 23:0:7</time> <a href="http://www.oganv.club/post/936.html">与吴大难兄一赯奛_的日子(二)计划Q友情岁月之高中忆事</a></li></ul></dd> </dl> <dl id="comment"> <dt>留言列表</dt> <dd> </dd> </dl> </section> <aside> <dl id="divFunction15"> <dd> <div><div id="mod_function15" style="display:none;"><script type="text/javascript">LoadFunction('function15');</script></div></div> </dd> </dl><dl id="divMisc"> <dt>搜狗联盟</dt> <dd> <ul><script type="text/javascript">var sogou_ad_id=784219;var sogou_ad_height=200;var sogou_ad_width=200;</script><script type='text/javascript' src='http://images.sohu.com/cs/jsfile/js/c.js'></script></ul> </dd> </dl><dl id="divFunction16"> <dd> <div><script>var mediav_ad_pub = 'ur0dHe_2361293';var mediav_ad_width = '200';var mediav_ad_height = '400';</script><script type="text/javascript" language="javascript" charset="utf-8" src="http://static.mediav.com/js/mvf_g2.js"></script></div> </dd> </dl><dl id="divFavorites"> <dt>|站收藏</dt> <dd> <ul><img src="http://www.oganv.club/zhantupian/guanggaotu/bzhan.png" width="200" height="472"/><li><a href="http://www.oganv.club/post/585.html" target="_blank"><img src="http://www.oganv.club/zhantupian/guanggaotu/shoujiangwang.png" height="60" width="200" alt="收奖|回{问卷兑U包" /></a></li><li><a href="http://www.oganv.club/post/502.html" target="_blank"><img src="http://www.oganv.club/zhantupian/guanggaotu/guajibang.png" height="60" width="200" alt="挂机邦在U打码Q? /></a></li><li><a href="http://www.oganv.club/post/13.html" target="_blank"><img src="http://www.oganv.club/zhantupian/guanggaotu/jisiba.png" height="60" width="200" alt="集思吧在线调查赚钱" /></a></li></ul> </dd> </dl> </aside> </section> <aside id="extra"> <dl id="divFunction22"> <dd> <div><p><img src="http://www.oganv.club/zhantupian/lizhi/fengxinzi.png" width="200" height="347"/></p><div class="bshare-custom"><a title="分n? href="http://www.bShare.cn/" id="bshare-shareto" class="bshare-more">把本面分n?/a><li><a title="分n到微? class="bshare-weixin">微信好友</a><li><a title="分n到QQI间" class="bshare-qzone">QQI间</a><li><a title="分n到新微? class="bshare-sinaminiblog">新浪微博</a><li><a title="分n到豆? class="bshare-douban">豆瓣I间</a><li><a title="分n到百度搜? class="bshare-baiducang">癑ֺ搜藏</a><li><a title="分n到复制网址" class="bshare-clipboard">复制|址</a><a title="更多q_" class="bshare-more bshare-more-icon more-style-addthis"></a><span class="BSHARE_COUNT bshare-share-count">0</span></div><script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://static.bshare.cn/b/buttonLite.js#style=-1&uuid=d5540b31-58ab-44a8-9d24-aa2b9697b1d9&pophcol=2&lang=zh"></script><script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://static.bshare.cn/b/bshareC0.js"></script></div> </dd> </dl><dl id="divFunction21"> <dt>励志语录</dt> <dd> <div><div id="mod_function21" style="display:none;"><script type="text/javascript">LoadFunction('function21');</script></div></div> </dd> </dl> </aside> </section> <footer> <h4><a href="http://www.oganv.club/post/104.html" target="_blank" title="本博L">本博L</a> | <a href="http://www.oganv.club/tags.asp" target="_blank" title="标签搜烦">标签搜烦</a> | <a href="http://www.oganv.club/wangzhuanbokedaquan.html" target="_blank" title="博客大全">博客大全</a> | <a href="http://www.oganv.club/guestbook.html" target="_blank" title="在线留言">在线留言</a><br/></h4> <p>Powered By  <a href="http://www.oganv.club" target="_blank">赛花U博?/a> 版权所?<script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "http://#/hm.js?a4e2e9f816d3a5bedf457f02af1724cb"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script>  | <a href="http://www.beian.miit.gov.cn/" target="_blank">鲁ICP?2018473?2</a></p> </footer> <a href="http://www.oganv.club/"><span class="STYLE1">Ԯʽ</span></a> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <a href="http://www.486559.tw">ຣ11ѡ5</a> <a href="http://www.qgbnkx.icu">ʮһѡ忪</a> <a href="http://www.789527.tw">1.3.7.15.31 ټ</a> <a href="http://www.xfyey.icu">ɶ齫ô</a> <a href="http://www.794355.buzz">ʽȫͼֽ</a> <a href="http://www.36994678.buzz">ʡ15ѡ5</a> <a href="http://www.736262.tw">Ʊ</a> <a href="http://www.setpob.buzz">Ͼ齫԰ӿھ</a> <a href="http://www.lwdylzte.buzz">˷ͧѼƻ</a> <a href="http://www.hdnne.icu">ȷС</a> <a href="http://www.200991.buzz">ֲƵ</a> <a href="http://www.hjstnii.buzz">11ѡ5̬</a> <a href="http://www.0003297.live">¹Ʊ</a> <a href="http://www.746916.tw">زƱµ</a> <a href="http://www.vbsdrd.buzz">ƹٷ</a> <a href="http://www.6590537.buzz">11ѡ5ͼɾ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>