?!DOCTYPE HTML> 火山视频绑定邀L没有了,火力提现U包程介绍 - 赛花U博?/title> <meta name="generator" content="Z-Blog 2.2 Prism Build 140101" /> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EDGE" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" /> <link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="http://www.oganv.club/feed.asp" title="赛花U博? /> <link rel="stylesheet" href="http://www.oganv.club/zb_users/theme/HTML5CSS3/source/style.css.asp" type="text/css" media="screen" /> <!--[if lt IE 9]><link rel="stylesheet" href="http://www.oganv.club/zb_users/theme/HTML5CSS3/style/ie.css" type="text/css" media="screen" /><![endif]--> <script src="http://www.oganv.club/zb_users/theme/HTML5CSS3/source/common.js.asp" type="text/javascript"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body class="single"> <header> <head> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform"/> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp"/> <meta name="applicable-device" content="pc,mobile"/> <meta name="MobileOptimized" content="width"/> <meta name="HandheldFriendly" content="true"/> </head> <h2><a href="http://www.oganv.club/">赛花U博?/a> <sup>记录感悟Ҏ、回儡l经历、分享手机应用技巧的个hI间!</sup></h2> <nav> <ul><li><a href="http://www.oganv.club/">|站首页</a></li><li><a href="http://www.oganv.club/catalog.asp?cate=34">感悟随笔?/a></li><li><a href="http://www.oganv.club/catalog.asp?cate=5">建网站常?/a></li><li><a href="http://www.oganv.club/catalog.asp?cate=20">自媒体经?/a></li><li><a href="http://www.oganv.club/catalog.asp?cate=11">应用技?/a></li><li><a href="http://www.oganv.club/catalog.asp?cate=15">回忆录连?/a></li><li><a href="http://www.oganv.club/catalog.asp?cate=16">武侠与江?/a></li></ul> </nav> </header> <section> <section id="main"> <section> <article id="log934" class="cate20 auth2"> <header> <!--面包屑导?-> <img src="http://www.oganv.club/zhantupian/zhuti/shouyebiao.gif" width="16" height="16"/>DQ?a href="/">首页</a> > <a href="http://www.oganv.club/catalog.asp?cate=20"> 自媒体赚p</a> > 正文 <hr style="page-break-after:always;" class="ke-pagebreak" /> <!--面包屑导航结?-> <time>2019q??2?/time> <h1>火山视频绑定邀L没有了,火力提现U包程介绍</h1> </header> <section><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;"><br/></span></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;"></span></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    先说一下火山小视频是属于哪个公司的Q此ƾY件与抖音短视频ؓ同一家公司运营,其官ҎC是叫做北京微播视界U技有限公司Q实际上它们与今日头条同属一家母公司Q?/span><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px;">都隶属于字节跛_U技有限公司旗下的?/span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    火山视频赚׃载(提示Q此q_停止推荐Q,操作其他更新的手钱^収ͼ<a href="http://www.oganv.club/catalog.asp?cate=35" target="_self" title="http://www.oganv.club/catalog.asp?cate=35" style="color: rgb(84, 141, 212); text-decoration: underline;"><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun; color: rgb(84, 141, 212);">http://www.oganv.club/catalog.asp?cate=35</span></a></span></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;"><a href="http://www.oganv.club/post/893.html" target="_self" title="http://www.oganv.club/post/893.html" style="color: rgb(84, 141, 212); text-decoration: underline;"><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun; color: rgb(84, 141, 212);"></span></a></span><br/></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px;">    老版的火山小视频有个l定邀L功能Q现在好像没有了。下面本文就说一下在火山视频拍摄短视频Q所赚到的虚拟货币火力,如何兑换为现金ƈ甌提现的流E。从软g底部点击q入“我的”里面(目前的最新版是点软g左上角的头像Q,可以在头像下面看到火力的数量Q赛q提示点击可以进入到提现面Q或者下滑找到“钱包”点q去也可以,火力无需兑换可直接申h现?/span><br/></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    一般来说大部分人都是提现到微信雉Q赛qq单介l一下火山小视频怎么使用微信提现Q在微信l算方式后面点击开通,需要先填写l算个h信息Q就是填入姓名和w䆾证号后提交,记得必须是微信实名认证所对应的姓名。然后按提示授权微信l定后,使用微信搜烦火山视频的公众号ƈxQ进入后点对话中蓝色的帐h权链接,在弹出的面点确认登陆?/span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    安卓手机用户可返回到火山视频,点微信提现后Q填写需l算的金额后点确认即可。苹果手机用户可以直接进入公众号里的提现相关Q点“我要提现”就可以Q入帐方式是微信U包Q需手动点击领取Q另外赛q提示在晚12点到?点不支持发放。火山小视频所有的l算方式Q提现后都是不超q?8时到帐Q全部免ҎM手箋贏V?/span></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;"></span></p><p style="text-align: center"><img src="http://www.oganv.club/zhantupian/shoukuan/934huoshanxiaoshipin.jpg" width="300" height="523"/></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px;">    火山视频的ơ要l算方式为支付宝Q最?元最?000元v付,点击后按照提C确认授权支付宝帐户卛_。还有一个结方式是银行卡,单次提现额度为最?0元最?0000元,点击后输入持卡h姓名和n份证Q银行卡号以及手机号和短信验证点下一步就完成了。目前微信单ơ提现的最高限度ؓ200元,对于一般用h说也已够,因此赛花U不使用q两U结方式,除非你每天赚?000元以上?/span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    火山视频钱包提现页面的最下方Q有个入帐记录和l算记录Q入帐记录可以查看到一月之内的火力收入明细Q但只是上传视频的火力,直播打赏的火力暂不支持展C。另一个结记录则是每ơ提现的明细Q好了别的没什么可说的了,本文到此l束吧?/span></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;"><br/></span></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;"></span></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255);">来源Q赛q|赚博客 | 本文固定链接: <a href="http://www.oganv.club/post/934.html" target="_self" title="http://www.oganv.club/post/934.html" style="color: rgb(84, 141, 212); text-decoration: underline;"><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px; line-height: 22px; color: rgb(84, 141, 212); background-color: rgb(255, 255, 255);">http://www.oganv.club/post/934.html</span></a></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; white-space: normal; padding: 0px; font-family: 微Y雅黑, 宋体, 'Trebuchet MS', Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">版权所?原创文章如有转蝲时请以本链接形式注明作者和保留出处Q?/span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; white-space: normal; padding: 0px; font-family: 微Y雅黑, 宋体, 'Trebuchet MS', Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;"><br/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; white-space: normal; padding: 0px; font-family: 微Y雅黑, 宋体, 'Trebuchet MS', Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;"></span></p></section> <footer> <h4>Tags: <a href="http://www.oganv.club/catalog.asp?tags=%E8%87%AA%E5%AA%92%E4%BD%93%E7%81%AB%E5%B1%B1%E5%B0%8F%E8%A7%86%E9%A2%91">自媒体火山小视频</a> </h4> <h5><em>发布: 赛花U?/em> <em>分类: 自媒体赚p</em> <em>评论: 1</em> <em>览: <count id="934">141</count></em></h5> </footer> <nav><p>J 上一?<a href="http://www.oganv.club/post/933.html" title="其他l合|赚和短期有奖活动合qӞ撤销集分宝签?>其他l合|赚和短期有奖活动合qӞ撤销集分宝签?/a></p><p>下一? <a href="http://www.oganv.club/post/935.html" title="与吴大难兄一赯奛_的日子(一Q苗_友情岁月之高中忆?>与吴大难兄一赯奛_的日子(一Q苗_友情岁月之高中忆?/a></p></nav> </article> <dl id="related"> <dt>相关文章</dt> <dd><ul><li><time>2019-7-12 1:7:7</time> <a href="http://www.oganv.club/post/902.html">怎么拍摄短视频赚q教程Q火山小视频普通下载安?/a></li><li><time>2019-2-14 8:9:4</time> <a href="http://www.oganv.club/post/754.html">火山视频元宵节赚钱dQ逛火山市集送火把赚火力</a></li><li><time>2019-2-13 4:7:9</time> <a href="http://www.oganv.club/post/753.html">拍短视频赚钱火山视频,填邀L领现金红包可提现</a></li><li><time>2017-9-27 2:9:8</time> <a href="http://www.oganv.club/post/331.html">火山视频APP拍摄原创短视频上传,直播赚钱1元提?/a></li></ul></dd> </dl> <dl id="comment"> <dt>留言列表</dt> <dd> </dd> </dl> </section> <aside> <dl id="divFunction15"> <dd> <div><div id="mod_function15" style="display:none;"><script type="text/javascript">LoadFunction('function15');</script></div></div> </dd> </dl><dl id="divMisc"> <dt>搜狗联盟</dt> <dd> <ul><script type="text/javascript">var sogou_ad_id=784219;var sogou_ad_height=200;var sogou_ad_width=200;</script><script type='text/javascript' src='http://images.sohu.com/cs/jsfile/js/c.js'></script></ul> </dd> </dl><dl id="divFunction16"> <dd> <div><script>var mediav_ad_pub = 'ur0dHe_2361293';var mediav_ad_width = '200';var mediav_ad_height = '400';</script><script type="text/javascript" language="javascript" charset="utf-8" src="http://static.mediav.com/js/mvf_g2.js"></script></div> </dd> </dl><dl id="divFavorites"> <dt>|站收藏</dt> <dd> <ul><img src="http://www.oganv.club/zhantupian/guanggaotu/bzhan.png" width="200" height="472"/><li><a href="http://www.oganv.club/post/585.html" target="_blank"><img src="http://www.oganv.club/zhantupian/guanggaotu/shoujiangwang.png" height="60" width="200" alt="收奖|回{问卷兑U包" /></a></li><li><a href="http://www.oganv.club/post/502.html" target="_blank"><img src="http://www.oganv.club/zhantupian/guanggaotu/guajibang.png" height="60" width="200" alt="挂机邦在U打码Q? /></a></li><li><a href="http://www.oganv.club/post/13.html" target="_blank"><img src="http://www.oganv.club/zhantupian/guanggaotu/jisiba.png" height="60" width="200" alt="集思吧在线调查赚钱" /></a></li></ul> </dd> </dl> </aside> </section> <aside id="extra"> <dl id="divFunction22"> <dd> <div><p><img src="http://www.oganv.club/zhantupian/lizhi/fengxinzi.png" width="200" height="347"/></p><div class="bshare-custom"><a title="分n? href="http://www.bShare.cn/" id="bshare-shareto" class="bshare-more">把本面分n?/a><li><a title="分n到微? class="bshare-weixin">微信好友</a><li><a title="分n到QQI间" class="bshare-qzone">QQI间</a><li><a title="分n到新微? class="bshare-sinaminiblog">新浪微博</a><li><a title="分n到豆? class="bshare-douban">豆瓣I间</a><li><a title="分n到百度搜? class="bshare-baiducang">癑ֺ搜藏</a><li><a title="分n到复制网址" class="bshare-clipboard">复制|址</a><a title="更多q_" class="bshare-more bshare-more-icon more-style-addthis"></a><span class="BSHARE_COUNT bshare-share-count">0</span></div><script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://static.bshare.cn/b/buttonLite.js#style=-1&uuid=d5540b31-58ab-44a8-9d24-aa2b9697b1d9&pophcol=2&lang=zh"></script><script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://static.bshare.cn/b/bshareC0.js"></script></div> </dd> </dl><dl id="divFunction21"> <dt>励志语录</dt> <dd> <div><div id="mod_function21" style="display:none;"><script type="text/javascript">LoadFunction('function21');</script></div></div> </dd> </dl> </aside> </section> <footer> <h4><a href="http://www.oganv.club/post/104.html" target="_blank" title="本博L">本博L</a> | <a href="http://www.oganv.club/tags.asp" target="_blank" title="标签搜烦">标签搜烦</a> | <a href="http://www.oganv.club/wangzhuanbokedaquan.html" target="_blank" title="博客大全">博客大全</a> | <a href="http://www.oganv.club/guestbook.html" target="_blank" title="在线留言">在线留言</a><br/></h4> <p>Powered By  <a href="http://www.oganv.club" target="_blank">赛花U博?/a> 版权所?<script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "http://#/hm.js?a4e2e9f816d3a5bedf457f02af1724cb"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script>  | <a href="http://www.beian.miit.gov.cn/" target="_blank">鲁ICP?2018473?2</a></p> </footer> <a href="http://www.oganv.club/"><span class="STYLE1">Ԯʽ</span></a> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <a href="http://www.3798028.buzz">ʮһѡ</a> <a href="http://www.379633.tw">Ʊ11ѡ55</a> <a href="http://www.753705.tw">11ѡ忪</a> <a href="http://www.671408.buzz">ƽ</a> <a href="http://www.slbjbsv.buzz">11ѡ5</a> <a href="http://www.jemcg.com/">广西11选5</a> <a href="http://www.205556.tw">ӱ11ѡ5©ѯ</a> <a href="http://www.919699.buzz">Ǵ</a> <a href="http://www.mxiwl.com/">天津十一选五</a> <a href="http://www.196041.tw">pk10ͼ</a> <a href="http://www.625329.buzz">ͼ</a> <a href="http://www.tmybyn.buzz">ع?</a> <a href="http://www.421460.buzz">7λ</a> <a href="http://www.jovwnzw.buzz">ʮһѡͼ</a> <a href="http://www.oodbtb.icu">ʮһѡ</a> <a href="http://www.863647.tw">4+1Ƶ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>